In mijn eerste baan als geohydroloog bij het grondboorbedrijf Haitjema in Dedemsvaart heb ik veel over de praktijk van putonttrekkingen geleerd. Ik heb in die periode
veel bemalingen ontworpen en pompproeven uitgevoerd en geïnterpreteerd.In deze periode leerde ik ook veel over de toepassing van analytische oplossingen in de geohydrologie. In de huidige tijd lijkt de aandacht steeds meer gefocust op de grote numerieke grondwatermodellen terwijl juist deze “analytische” geohydrologie uiterst elegant is en veel inzicht geeft. Naast het ontwerpen van bemalingen en het uitvoeren van pompproeven interpreteerde ik in die periode ook flowmetingen van verticale putfilters. Bij deze flowmetingen werd duidelijk zichtbaar dat de uiteinden van de putfilters veelal het meeste water onttrokken. Bij de interpretatie van pompproeven wordt echter voor zover ik weet geen rekening gehouden met deze variabele debietverdeling. Met behulp van analytische formules heb ik getracht de debietsontwikkeling van een onvolkomen putfilter in een homogene aquifer te benaderen en ook het effect hiervan op de verlagingen te kwantificeren. Uit een voorbeeldsom blijkt dat deze debietverdeling zich in een korte tijd instelt (binnen enkele uren) en dat het effect in de nabijheid van de put relevant kan zijn.