Nieuwe inzichten in het gebruik van voedingsweerstand of drainageleerstand in de randvoorwaarde van een grondwatermodel – Deel 2 : Het gebruik van de randvoorwaarde