Zo lang hydrologen de stroming van het grondwater bestuderen, worden ze geconfronteerd met het probleem van de bepaling van de verzadigde doorlatendheidl van de ondergrond. Vele meetmethoden zijn in de loop van de jaren ontwikkeld en-vaak naast elkaar-toegepast. Dit artikel laat een aantal van de gebruikte methoden de revue passeren, uitmondend in een beschouwing over het bepalen van doorlatendheden van grondmonsters. Daarbij gaat het er vooral om of het uitvoeren van dergelijk onderzoek in de huidige tijd van bezuinigen wel absoluut nodig is of dat volstaan kan worden met eenvoudiger en vooral goedkoper onderzoek. De vraag is dan of met eenvoudiger onderzoek de kwaliteit wel gegarandeerd wordt. Doel is een discussie in gang te zetten over de toekomstige behoefte aan doorlatendheidsonderzoek en het maken van afspraken met betrekking tot standaardmethodes.