Bij het maken van grond- en oppervlaktewatermodellen gaat ondanks de grote hoeveelheid tijd die hierin wordt gestoken toch nog wel eens het nodige mis. Het grootste gemis is het gebrek aan centraal vastleggen van gegevensverbeteringen en voortschrijdend inzicht. In dit artikel doen we een voorstel voor een andere manier van werken. De huidige ‘doodlopende weg’ wordt eerst geïllustreerd aan de hand van praktijkervaringen. Vervolgens beschrijven we het moderne alternatief. We denken dat deze robuust is door een gestructureerde werkwijze met een Hydrologische Gereedschapskist waarin beheer en opslag van de gegevens centraal staan. Hiermee zeggen we niet iets geheel nieuws. De vraag is alleen hoe we deze manier van werken in de praktijk kunnen realiseren. Het vergt namelijk een gezamenlijke inzet van waterbeheerders, kennisinstituten en adviesbureaus. Daarom doen we een oproep om mee te denken en mee te werken.