De chemie van het grondwater is complex. Dat maakt het moeilijk om de gevolgen van overbemesting voor een pompstation in te schatten. Om toch iets te kunnen zeggen over de mate waarin een aantal parameters zullen stijgen, moeten we ons beperken tot de hoofdlijnen. In dit artikel wordt een voorstel daarvoor gedaan, en gekeken hoe ver we daar mee komen. De in beschouwing te nemen parameters zijn pH, nitraat, sulfaat, calcium (hardheid), ijzer, waterstofcarbonaat en kooldioxyde. De in beschouwing te nemen processen zijn zuurbuffering, sulfaat- en nitraatafbraak en het in oplossing gaan van ijzer. Er wordt een voorbeeld uitgewerkt van een minifilterput bij Budel en het totaal ruwwater op pompstation Boxmeer. Het blijkt dat een aantal onbekenden rekenkundig kunnen worden opgelost, zodat een kwantitatief beeld ontstaat van de gevolgen van (0ver)bemesting voor het onttrokken water.