De Intercommunale Waterleidingsmaatschappij van Veurne-Ambact (IWVA) wint zoet water uit de duinen van het westelijke Vlaamse kustgebied. Door de beperkte breedte van de duinengordel en de aanwezigheid van zout water (onder strand en zee in het noorden en onder de polders in het zuiden) moet de duinwateronttrekking zorgzaam gebeuren. Daarnaast moet rekening gehouden worden met de belangrijke ecologische waarde van het duingebied. Om de waterwinning in deze duinen op een duurzame wijze uit te bouwen werd in juli 2002 gestart met infiltratie door middel van hergebruik (Van Houtte en Verbauwhede, 2005). Daarbij wordt effluent van de nabijgelegen RWZI te Wulpen (in beheer van Aquafin) behandeld met ultrafiltratie en omgekeerde osmose waarna het via een infiltratiepand het grondwaterreservoir onder de duinen van de waterwinning ‘St-André’ aanvult. Zo wordt jaarlijks gemiddeld 2.078.000 kubieke meter geïnfiltreerd, wat neerkomt op 39% van de lokale drinkwaterbehoefte. De IWVA levert daarmee een belangrijke bijdrage tot integraal waterbeheer en vrijwaart de grondwaterreserves voor de toekomst. De waterkringloop wordt gesloten met minimaal verlies aan kostbaar zoet drinkwater. De IWVA draagt ook zorg voor de andere aspecten van de duingebieden, zijnde recreatie en natuur. De hele waterwinning van St-André wordt sedert 1995 ecologisch beheerd.