Sinds de vijftiger jaren van de vorige eeuw is er in Nederland een structurele daling van grondwaterstanden en stijghoogten opgetreden, ondanks dat de neerslag beduidend is toegenomen. Uit hydrologische studies bleek dat de gemeten verlaging vaak groter was dan berekend. Voor het niet-verklaarde deel werd de term ‘achtergrondverlaging’ geïntroduceerd. Geen verklaring geven voor een verschijnsel is verzoeken om een stevige discussie. Die kwam er dan ook, met name bij de vaststelling van landbouwschade door permanente grondwateronttrekkingen. Om het inzicht in oorzaken van achtergrondverlaging te verhelderen werd in 2014 door het bestuur van de Nederlandse Hydrologische Vereniging de werkgroep Achtergrondverlaging ingesteld.