Het boek ‘Coastal Hydrogeology’ biedt een mooi en begrijpelijk overzicht van de processen die grondwaterkwantiteit en kwaliteit in kustzones beïnvloeden. Het gaat onder meer in op zoet/zout grondwaterstroming, grondwaterkwaliteit, zoutwaterintrusie, en grondwaterafvoer naar de zee. Het boek is een zeer geschikte aanvulling op de geohydrologische standaardwerken zoals die van Freeze en Cherry (1979) of Fetter (1980) voor iedere geohydroloog die in kustzones actief is.