Waterschap Rijn en IJssel heeft voor de Berkel een hoogwaterverwachtingssysteem ontwikkeld. Dit wordt gebruikt om bij (dreigend) hoogwater te waarschuwen en om maatregelen effectiever in te kunnen zetten om daarmee eventuele wateroverlast te voorkomen of verminderen. De belangrijkste componenten van het systeem zijn de neerslagafvoermodellen gemaakt met WALRUS en de stromingsmodellen gemaakt met Sobek, beide geconfigureerd in een Delft-FEWS systeem. Om de modelverwachtingen goed aan te laten sluiten op de actuele afvoer- en waterstandsmetingen is daarnaast gebruik gemaakt van data-assimilatie met behulp van OpenDA. In deze data-assimilatie worden de interne toestanden van de WALRUS-modellen aangepast met behulp van het zogenaamde Deterministic Ensemble Kalmanfilter (DEnKF). In dit artikel leggen we de opzet en de prestaties van dit systeem uit en laten we zien dat moderne data-assimilatiemethoden nuttig zijn voor het operationeel waterbeheer in Nederland