Het dagelijkse operationele waterbeheer kent specifieke (hydrologische) uitdagingen.
Natuurlijk kunnen hydrologische berekeningen worden gemaakt met een rekennauwkeurigheid van millimeters. Maar hoe moet je omgaan met de onzekerheid in modeluitkom
sten als het gaat om het maken van een operationele beslissing? Het bewust omgaan met onzekerheden in de weersverwachting, je eigen model en dus ook je berekeningsresultaat
is typerend voor operationeel waterbeheer. Dit maakt het juist ook heel interessant. In dit artikel geven we een voorbeeld van hoe bij waterschap Vechtstromen de eventuele inzet van een noodretentiegebied wordt onderbouwd op basis van tree-based Model Predictive Control (MPC). Deze applicatie draait binnen FEWS Vecht, het operationele systeem waarmee verwachtingen voor afvoeren en waterhoogtes op de Vecht worden gemaakt.