Om in Ghana op nationaal niveau overstromingsrisico’s te karteren hebben we gebruik gemaakt van de HAND (Height Above Nearest Drainage)-methode. Deze methode is ge-selecteerd op basis van criteria als benodigde gegevens en mogelijkheid voor vlakdek-kende toepassing. We hebben de methode toegepast aan de hand van het vrij beschik-bare hoogtemodel SRTM90 van NASA. Het resultaat is gevalideerd op drie locaties, aan beschikbare inundatiebeelden uit onder andere satelliet metingen. Op nationale en regionale schaal levert de HAND-methode een valide overstromingsrisicokartering. Het overstromingsrisico is in het algemeen gedefinieerd als de kans op maal het gevolg van een overstroming. In de context van dit artikel gebruiken we het woord ‘risico’ om aan te geven dat overstromingen waarschijnlijk zijn oftewel dat er een gevaar op over-stromingen bestaat. Hierbij wordt de kans op voorkomen niet nader gespecificeerd.