De zettingformule van Terzaghi heeft betrekking op dunne grondlaagjes, zodat de korrelspanning zonder bezwaar als uniform over de dikte kan worden verondersteld. In deze publicatie worden geïntegreerde vormen (dus voor dikkere uniforme grondpakketten) gepresenteerd. De eerste is die voor een uitgestrekte belasting aan maaiveld in een situatie met grondwater aan maaiveld. De tweede integrale zettingformule is die voor een daling van de grondwaterstand, waarbij rekening kan worden gehouden met het onder water geraken van bodemlagen. In beide gevallen blijken de formules bijzonder eenvoudig. Ze zijn nuttig ter verhoging van het inzicht in zettingen en voor een eerste aftasting van de grootte daarvan. Ze zijn over het algemeen niet geschikt als vervanging van de gebruikelijke numerieke berekeningswijze in laagjes met verschillende zettingconstanten.