Bijeenkomsten: ‘Regionale modellering, the state-of-the-art’, NHV lezingendag 24 april 2004 bij TNO-NITG te Utrecht; Hydrologie-symposium georganiseerd door de KNAW, op 21 mei 2003 in het Trippenhuis te Amsterdam