Bespreking van het boek ‘Van Bodemkaart tot informatiesysteem’