Weerstand’, ‘Het grondwatermodel als civieltechnisch gereedschap’, ‘Prioriteiten in hydrologisch onderzoek’, ‘Modellering van niet-stationaire grondwaterstroming; vergeten we iets?’, ”Watervrees voor onzekerheid’, ‘Niet-lineaire tijdsdiscretisatie bij tijdreeksanalyse’