Rjdreeksanalyse en grondwatermodellering vormen op dit moment twee aparte methodieken in de hydrologie, die nog weinig in combinatie worden gebruikt. Ten onrechte, want gecombineerd gebruik levert een onmiskenbare meerwaarde op voor de bestudering van hydrologische problemen. In dit artikel worden daar enkele voorbeelden van gegeven. Tevens is aangegeven in welke situaties welke methode het beste past. Met dit artikel hopen de auteurs bij te dragen aan een zinvolle discussie over tijdreeksanalyse in relatie tot grondwatermodellen.