De methodologie die hier wordt voorgesteld, beoogt neerslaginvoer te produceren die kan om hydrologische extremen te analyseren in hydrodynamische riviermodellen. Met hydrologische extremen worden extreem hoge of lage rivierafvoeren bedoeld, die aan de basis liggen van overstromingen en laagwaterproblemen, of aan extreme waterkwaliteitssituaties langs de waterloop zoals overschrijding van waterkwaliteitsnormen. De methode combineert hydrologische modellering met statistisch tijdreeksrekenen.