De NHV organiseerde 13 september 2022 een symposium en veldexcursie naar de Baakse en nieuwe Vordense Beek bij de landgoederen Wildenborch en Medler in de Achterhoek. De dag bood een uniek kijkje in de keuken van strategische plannenmakerij, effectenstudies met grondwatermodellen, cultuur- en landschapshistorische speurtochten tot en met de uitvoering, met een graafmachine, in het veld. En daarnaast was er natuurlijk volop gelegenheid om bij te kletsen met collega’s en bekenden. Hier volgt een impressie voor diegenen die er niet bij
konden zijn.