Met de hydrologie van de Rijn is het niet best
gesteld. Het Rijnstroomgebied is met haar
185.000 km2 nummer 72 op de lijst van ‘s
werelds grootste stroomgebieden. De Rijn is
tegelijkertijd één van de waterrijkste rivieren,
dankzij de combinatie van neerslag,
smeltwater van gletsjers, en het waterbergend
vermogen van het stroomgebied. Deze
eeuw werd de hoofdstroom van de Rijn terwille
van de scheepvaart met 25% tot 1.320
km ingekort. Grote delen van de rivier zijn
nu genormaliseerd. Door deze ingrepen is
een eventuele vloedgolf veel eerder benedenstrooms.