Sinds eind 2017 werkt Deltares in opdracht van de United States Geological Survey (USGS) aan de parallellisatie van de open-source rekencode MODFLOW 6. Dit artikel geeft kort de gekozen concepten van de parallellisatie weer en de eerste numerieke experimenten op de Nationale Supercomputer Cartesius. De experimenten tonen aan dat aanzienlijke versnellingen in rekentijd kunnen worden behaald en dat de MODFLOW 6 rekenkern in de basis geschikt is voor zeer grote, hoge-resolutie, grondwatermodellen.