Reactie op het artikel: ‘Een alternatieve GHG analyse’ van Drs. D.H. Edelman en Ir. A.S. Burger.