Er wordt heel wat afgeprogrammeerd rond MODFLOW. Vaak wordt het wiel meerdere malen uitgevonden, maar goed, dat hoeft niet altijd slecht te zijn. Zo kopte een artikel in de Volkskrant een keer met een uitspraak van de geestelijk vader van BSO, Eckhart Wintzen, in de trant van dat je soms het wiel beter twee keer kunt uitvinden dan proberen dit te voorkomen door zaken te coordineren. En in een beginfase van ontwikkeling kan uitwerking van hetzelfde via verschillende wegen tot inzichten voor een optimalisatie achteraf leiden. Vaak ook denk je dat hetgeen je hebt gemaakt triviaal is en daardoor minder interessant voor anderen. Bij het uitbesteden van modelleerwerk blijkt dit echter toch niet altijd het geval te zijn. Wat je zelf als vanzelfsprekend beschouwde, blijkt het dan toch niet te zijn en soms is het zelfs bijzonder. Met als gevolg dat je niet krijgt wat je verwachtte of de opdracht weer moet bijstellen. Zo langzamerhand is de modelleringscultuur rond MODFLOW dan ook aan convergentie toe. In dit licht wenst Vitens de modellijn rond MODFLOW te harmoniseren door diverse krachtige preprocessors, die met name zijn gericht op een adequate incorporatie van randvoorwaarden in een MODFLOW-model, te bundelen. Doelstelling hierbij is overigens niet een ‘aapgeschikte’ modellijn te maken. Eerder gaat het erom de betreffende programma’s goed te documenteren en te beheren zodat ze voor een breder publiek (Vitens- en Tauwmedewerkers, opdrachtnemers van Vitens en derden) bereikbaar worden. Eventueel kan de lijn enigszins gestructureerd worden rond een procesbeheersprogramma, zoals bijvoorbeeld ARISFLOW. Vitens werkt toe naar een synthese tussen ‘zelf doen’ en uitbesteden. Het zelf met modellen en onderzoek in de weer zijn is belangrijk om de nodige kennis voor het beoordelen van uitbesteed werk in huis te hebben en om de werkomgeving interessant te houden. Maar ook om een goede gesprekspartner te zijn bij projecten die door derden worden uitgevoerd. Aan de andere kant is het uitbesteden zinvol om het eigen personeelsbestand zo compact mogelijk te houden en om door de omgang met deskundigen buiten de eigen organisatie nieuwe ideeën op te doen. Vitens streeft daarbij naar transparantie om daarmee te bereiken dat de uitvoering van uitbesteed werk zo goed mogelijk aansluit bij de wensen van Vitens.