In een vorig artikel in STROMINGEN (Pomper en Weerts, 1996) werd een pleidooi gehouden voor intensivering van het onderzoek naar methoden voor doorlatendheidsbepalingen. Naast een beschrijving van meetmethoden, werd ook schatting van k-waarden aan de hand van boorbeschrijvingen, kort genoemd. Een uitvoeriger beschrijving van de methode werd in het vooruitzicht gesteld. Bij dezen dus!