De artikelen in Stromingen betreffende MetaSWAP en de koppeling SIMGROMODFLOW hebben wellicht de indruk gewekt dat SIMGRO is gedesintegreerd
van een integraal modelinstrumentarium waarmee dynamisch aan grondwater, oppervlaktewater en bodemvocht kan worden gerekend, tot de schatter van de
grondwateraanvulling voor MODFLOW. Niets is echter minder waar. Je zou met recht kunnen zeggen dat SIMGRO het MODFLOW concept voor verzadigde
grondwaterstroming heeft ingelijfd. In dit artikel willen we de lezer deelgenoot maken van de ontwikkelingen die SIMGRO de afgelopen jaren heeft doorgemaakt en schetsen
we via die weg hopelijk het unieke karakter van een van Nederlands oudste, en tevens meest geavanceerde hydrologische modelinstrumentaria. In dit eerste deel van een tweeluik geven we een overzicht van SIMGRO6 als modulair systeem.