In deel I van de tweeluik over SIMGRO6 schetsten wij u de algemene filosofie en principes, en gaven we een kijkje in de keuken van de SIMGRO programmeurs. In dit
tweede deel gaan we in op de deelmodellen. In deel III (te verschijnen eind 2008, of begin 2009) zullen we u enkele concrete rekenresultaten met het SIMGRO6-model van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden presenteren.