Voldoende zoet water is noodzakelijk voor waterafhankelijke sectoren als landbouw, natuur, drinkwaterbedrijven en industrie. Zelfs in laaggelegen gebieden als Nederland wordt de disbalans tussen watervraag en wateraanbod steeds groter, naarmate waterbeheer, watergebruik en klimaat verder veranderen. Dit artikel is een samenvatting van een peer-reviewed artikel waarin een overzicht is gegeven van de veranderde drainagepraktijk in Nederland, met name van
ontwikkelingen in gebruik en ontwerp van buisdrainage tussen 1950-2020: van water afvoeren, naar afvoeren én vasthouden en afvoeren én vasthouden én aanvullen. Op basis van Nederlandse veldproeven met regelbare drainage met subirrigatie en internationale literatuur, geven we inzicht in de componenten van de waterbalans die beïnvloed worden door drainage en subirrigatie. Op basis hiervan geven we een doorkijk naar of en hoe regelbare drainage met subirrigatie ingepast kan worden in het regionale watersysteem.