Als dit nummer van Stromingen verschijnt, heeft het hopelijk weer flink geregend in Europa. Wederom beleefden we een droge zomer en verschenen hydrologen veelvuldig in de media om uitleg te geven over de oorzaken en de gevolgen. Tegelijkertijd was het land in de ban van de protesten van de boeren tegen de voorgenomen stikstofmaatregelen van het kabinet. De vraag die Michelle Talsma stelde tijdens de NHV Voorjaarsbijeenkomst (“Wanneer breekt de pleuris
uit?”) heeft de redactie nog de hele zomer bezighouden. En bij het zien van sommige televisiebeelden dachten we: het is zo ver, de pleuris is uitgebroken.