Voor het uitvoeren van modelberekeningen met betrekking tot de grondwaterstroming in de onverzadigde bodem is kennis van de bodemfysische karakteristieken (pF-curve en doorlatendheid) vereist. Hiervoor wordt in Nederland gewoonlijk de Staringreeks gebruikt. Deze is gebaseerd op de bodemkaart 1:50000. Met behulp van de Staringreeks is de Bodemfysische Eenheden Kaart (BOFEK) ontwikkeld voor toepassingen op landelijke schaal.
Maar is een dergelijk classificatiesysteem wel geschikt voor accurate modelberekeningen? Dat hebben we onderzocht aan de hand van een paar eenvoudige voorbeelden.