Hydrologische modellen worden veelvuldig gebruikt ter ondersteuning en legitimatie van besluitvorming in het waterbeheer en -beleid. Dit vergt een realistisch idee van de onzekerheid van het model en de modelresultaten. Om dit te kunnen controleren, zouden modelresultaten herleidbaar en reproduceerbaar moeten zijn, wat erom vraagt dat ook keuzes die genomen zijn in de totstandkoming van het model gedocumenteerd en onderbouwd zijn. Maar wie of wat bepaalt de kwaliteit van modelstudies, en hoe borgen we die? In dit essay, gebaseerd op discussies en interviews met modelleurs en eindgebruikers, bepleiten wij dat goede documentatie en controle van het model en de documentatie onmisbaar zijn voor kwaliteitsborging, en dat kwaliteit via een aantal rollen in het modelleerproces kan worden geborgd. Met dit essay hopen wij de discussie rondom modelleerkwaliteit en modelleerstandaarden een nieuw leven in te blazen. Onze vraag aan de hydrologische gemeenschap is hoe we kwaliteitsborging een standaard onderdeel van onze modelleeretiquette kunnen maken.