Toekomstige neerslagextremen zullen naar verwachting toenemen met de opwarming van de aarde, maar reguliere (jaarlijkse) en uitzonderlijke (tienjaarlijkse of honderdjaarlijkse) extremen kunnen verschillend worden beïnvloed. In dit artikel laten we zien, met behulp van 25 recente klimaatmodellen aangestuurd door verschillende scenario’s van toekomstige broeikasgasemissies, dat hoe uitzonderlijker de regenbui, hoe waarschijnlijker het is dat deze zal toenemen in een toekomstig klimaat. Naast onze resultaten op mondiale schaal,
bestuderen we ook specifiek de Nederlandse situatie.