Op 25 november 2022 vond een middagsymposium plaats dat Wim de Lange organiseerde ter gelegenheid van zijn afscheid bij Deltares. Bovendien had hij een kleine groep uitgenodigd om ’s morgens te praten over de stand van zaken met betrekking tot analytische elementen. Gezamenlijk thema was de kracht van eenvoudige benaderingen, die ook met de beschikbaarheid van de landelijke en regionale modellen van het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium (NHI) nodig blijven. Eenvoudige benaderingen helpen veel meer dan ingewikkelde modellen om de werking van het systeem te doorgronden. Zo kunnen de relevante processen bij vraagstellingen verkend worden om deze ingewikkelde modellen effectief toe te passen (of in te zien dat dat niet nodig is voor een specifieke vraag). Ik beschrijf wat er die dag langskwam en vul dat aan met achtergronden en persoonlijke opmerkingen die cursief zijn weergegeven.