De NHV organiseerde op 14 februari 2023 in Utrecht een workshop gericht op de droogtebestendigheid van watersystemen. Tijdens de workshop werd ingegaan op mogelijke toetsing en normering van de droogtegevoeligheid van watersystemen. De middag werd ingeleid door twee inspirerende presentaties over de impact van droogte op watersystemen en hoe droogte momenteel verankerd is in het Nederlandse beleid. Uit de aansluitende discussie kwamen verschillende argumenten naar voren waarom toetsing en normering juist wel of niet nuttig
en nodig zijn. Duidelijk werd dat over dit onderwerp het laatste woord nog niet is gesproken. Hieronder volgt een impressie van de middag.