Op 9 februari 2023 vond in Delft een Pastas-gebruikersdag plaats. Pastas is een opensourcerekentool voor tijdreeksanalyse geschreven in de programmeertaal Python. Circa vijftig hydrologen verzamelden zich in een collegezaal van de TU om kennis uit te wisselen over de toepassing en toekomst van Pastas. De dag werd geopend door Frans Schaars van Artesia. Hij gaf een kort overzicht van de mogelijke toepassingen van Pastas, waaronder meetreeksvalidatie, voorspelling van grondwaterstanden tijdens droogte en als hulpmiddel bij de ijking van numerieke modellen.