PWN voorziet in Noord-Holland circa 70% van de inwoners in haar voorzieningsgebied van drinkwater gemaakt uit IJsselmeerwater. In recente droge jaren is het IJsselmeer enkele malen verzilt, wat gevolgen had voor de drinkwaterproductie. Dit riep voor PWN de vraag op: ‘kunnen we de kwaliteit van IJsselmeerwater bij het innamepunt in Andijk simuleren en voorspellen, en zo ja, met hoeveel dagen vooruit?’ Om dit te onderzoeken is een model ontwikkeld dat is gekoppeld aan beschikbare actuele data en prognoses. Hiermee is een
verwachting te maken van enkele dagen tot weken vooruit. De betrouwbaarheid van de prognoses zal de komende tijd onderzocht worden. De analyse bracht al wel aan het licht dat lang niet alle benodigde data goed ontsloten zijn, wat een obstakel vormt bij de doorontwikkeling. Het ontwikkelde model is tevens gebruikt om de effectiviteit van een vergroot spaarbekken (de zogenaamde ‘klimaatbuffer’) te onderzoeken. Uit dit onderzoek blijkt dat de ‘klimaatbuffer’ een effectief middel is om de effecten van periodieke verzilting
van het IJsselmeer op de drinkwaterproductie te mitigeren.