Grondwateronttrekkingen kunnen droogteschade veroorzaken aan landbouwgewassen. In Nederland wordt droogteschade vastgesteld binnen het invloedsgebied van grondwateronttrekkingen. Daarvoor hanteert de AdviesCommissie Schade Grondwater (ACSG) een grondwaterstanddaling van 5 cm als grens. Gezien de ontwikkelingen in grondwatermodellen en databeschikbaarheid rees de vraag of de grens verlegd kan worden van 5 naar 2 cm. Dit artikel beschrijft de hydrologische aspecten van het vaststellen van verlagingen door grondwaterwinning. De conclusie is dat 5 cm grondwaterstanddaling nog steeds een verantwoorde grenswaarde is.