Net als bodem en oppervlaktewater, wordt ook de kwaliteit van het grondwater beïnvloed door menselijk handelen. Het grondwater is niet alleen op veel plaatsen lokaal verontreinigd door puntbronnen, in toenemende mate blijkt diffuse verontreiniging het knelpunt te zijn bij de bescherming van grondwaterwinningen en kwelgebieden. Ook kwantitatieve ingrepen in het watersysteem kunnen, via geochemische processen, de concentratie van metalen en voedingsstoffen in het grondwater verhogen. Vanwege deze problemen is er behoefte aan inzicht in de ruimtelijke verspreiding van grondwater met een goede of juist minder goede kwaliteit, en aan kennis over de kwetsbaarheid van grondwatersystemen voor verdere verontreiniging.