In februari en maart 2018 kende Nederland een korte, koude periode, met veel natuurijs. Waterstandsmeters door heel Fryslân lieten een waterstandverloop zien met rare, dagelijkse variaties van enkele centimeters. Deze variaties kunnen verklaard worden door toenemende druk onder het ijs als het ’s nachts aangroeit, afgewisseld met afnemende druk overdag.