Kleine grondwateronttrekkingen bij particulieren kunnen ‘onder de radar’ blijven omdat er geen meldingsplicht of registratieplicht bestaat. Daardoor is niet duidelijk om
hoeveel putten het gaat, waar deze putten staan en wat de totale grondwateronttrekking van deze putten is. Het inzicht in het aantal putten en de locaties van deze putten kan worden vergroot door gebruik te maken van informatie op websites zoals Funda. In dit artikel worden de resultaten gepresenteerd die met webscraping zijn verkregen in het beheersgebied van het Waterschap Rijn en IJssel.