Met interesse lazen wij de reactie van Wim de Lange op ons artikel “Hoezo significant? Over het effect van een ingreep op de grondwaterstand” (Knotters e.a., 2020). Fijn dat ons artikel met gezond boerenverstand te volgen is. Dat beschouwen we als een groot compliment. Statistiek is immers niets anders dan geformaliseerd boerenverstand en onnodig ingewikkeld doen laten we graag aan anderen over. De uitdaging om een aantal volgende stappen te zetten gaan wij graag aan.