We hebben de zomer inmiddels achter ons, de bomen beginnen al te kleuren. De afgelopen jaren betekende ‘zomer’ beregeningsverboden, verdringingsreeksen, extreem lage waterstanden, schade aan natuur en zorgen om de landouw. Kortom: droogte. Hoe anders is dat dit jaar. Het landelijk gemiddelde neerslagtekort is op het moment van schrijven 67 mm, ruimschoots onder de mediaan, maar verdeeld over Nederland zijn grote verschillen. In Noord-Holland is op 18 juni meer neerslag gevallen dan normaal in de hele maand; het heeft het waterschap, boeren en molenaars vier dagen gekost om de situatie weer onder controle te krijgen. Later in de zomer volgden Zuid-Limburg en Friesland met recordhoeveelheden neerslag.