TNO beschikt over een grote database met rapporten van historische put- en pompproeven. Deze rapporten bevatten waardevolle bepalingen van KD- en c-waarden van watervoerende pakketten en weerstandslagen. Er is onderzocht in hoeverre deze waarden gebruikt kunnen worden om de doorlatendheidswaarden van hydrogeologische eenheden in REGIS II te controleren of te verbeteren. In dit artikel wordt geïllustreerd dat daar veel haken en ogen aan zitten. En wat erbij komt kijken om een oordeel te vellen over de bruikbaarheid van de waarden uit put- en pompproefrapporten.