Onlangs is Tu Min bij UNESCO-IHE gepromoveerd op een onderzoek naar veranderingen in het afvoerregime van de Maas (Tu, 2006). In haar promotieonderzoek wordt aangetoond dat de omvang en frequentie van hoogwater in de Maas is toegenomen. Deze toename lijkt te kunnen worden toegeschreven aan een verandering van het neerslagpatroon. Er is geen overtuigend bewijs dat een veranderd landgebruik binnen het stroomgebied hierbij een rol van betekenis heeft gespeeld. In dit artikel worden een aantal resultaten van het promotieonderzoek toegelicht.