In de publicatie “Tussen Dupuit en De Glee” in Stromingen wordt een geohydrologische situatie beschouwd met stationaire grondwaterstroming in een gedeeltelijk afgesloten watervoerend pakket. De gebiedsgemiddelde freatische grondwaterstand wordt mede bepaald door het vrij afwaterende oppervlaktewater systeem. In een daaropvolgende publicatie “Een fysische onderbouwing van de overdrachtsfactor” wordt aangetoond dat de relatie tussen de freatische grondwaterstand en de oppervlaktewaterafvoer kan worden weergegeven met een logaritmisch verloop. De afleiding van een differentiaalvergelijking waarmee de grondwaterstand- en stijghoogteveranderingen kunnen worden berekend in het geval van stroming naar een volkomen put wordt daarmee mogelijk. In de praktijk hebben we echter ook te maken met onttrekkingen (bijvoorbeeld ten behoeve van beregening) die uitgesproken tijdsafhankelijk zijn. Op basis van de overdrachtsfactor met een hyperbolisch verloop wordt de afleiding gegeven van de partiële differentiaalvergelijking voor tijdsafhankelijke stroming naar een volkomen put in gedeeltelijk afgesloten grondwater.