In 2018 is de Waterwijzer Landbouw gelanceerd als opvolger van onder
andere de HELP-methodiek waarmee het effect van hydrologische omstandigheden
op landbouwproductie is te bepalen. Omdat het voor gebruikers belangrijk is te weten hoe betrouwbaar en toepasbaar de Waterwijzer Landbouw is, hebben wij een validatie van het nieuwe instrument uitgevoerd op perceelschaal en regionale schaal, in stroomgebied De Raam in noordoost Noord-Brabant. De voornaamste bevinding van ons onderzoek is dat Waterwijzer
Landbouw zowel op perceelniveau als op regionale schaal goed in staat blijkt te zijn om de mate van droogtestress en zuurstofstress in gewassen te simuleren voor de bodem-grondwaterdynamiek-combinaties die voorkomen in het stroomgebied van De Raam. Ruimte voor verbetering is er natuurlijk ook. Door de gekozen opzet van het instrumentarium zijn de
problemen die worden ondervonden te herleiden naar de bron: hetzij de invoergegevens,
hetzij de modelmatige procesbeschrijving.