Numerieke modellering van 2 niet-lineaire aspecten van grondwaterstroming