Onder bovenstaande titel sneed De Lange (1996) een onderwerp aan dat gezien twee heftige reacties in dit blad de gemoederen behoorlijk bezig hield. Het onderwerp is intrigerend, omdat het zou impliceren dat pompproeven verkeerde informatie leveren en we er dus fundamenteel anders naar zouden moeten gaan kijken. Omdat ik aanvankelijk ook niet precies wist wat ik van het verschijnsel moest denken, heb ik het effect nu maar eens zelf onderzocht met een eenvoudig spreadsheet-model. Dit model, in Excel 97, is voor iedereen beschikbaar via e-mail