De tijd van het pionieren is voorbij als we het over milieuwetgeving hebben. Er liggen stapels rapporten, beleidsdocumenten en wetboeken, aan de hand waarvan we willen voorkomen dat onze leefomgeving voor mens, dier en vegetatie onleefbaar wordt. In de praktijk blijken die stapels niet handig, en soms ook niet afdoende. Ze (ver)hinderen waterbeheerders soms om milieu-efficiënte oplossingen door te voeren. Het is dus tijd voor bezinning of en hoe het beter kan.