“Afrika begint achter de Pyreneeën.” In een tijd waarin de Europese Unie zich steeds verder uitstrekt, is dit een uitspraak die bij velen tot gefronste wenkbrauwen zal leiden, maar, afgaande op Nederlandse persberichten, hydrologisch bezien te verdedigen is. Iedereen in Nederland die het nieuws een beetje volgt, weet dat Spanje één van de landen in Europa is die het hardst getroffen worden door het veranderende klimaat. Terecht zijn waterschaarste en desertificatie fenomenen die met welhaast beangstigende regelmaat de Spaanse pers halen. Maar zijn dit de enige of slechts de ernstigste problemen waar Spaanse hydrologen oplossingen voor moeten zien te vinden? Is de oorzaak van deze problemen eenduidig aan te wijzen? En als men nu al zulke ernstige waterproblemen heeft, hoe denkt men dan in Spanje de verwachte klimaatsverandering het hoofd te kunnen bieden? Dit artikel poogt een beeld te geven van de huidige situatie met betrekking tot waterbeheer in Spanje