Werkgroep Tijdreeksanalyse

Naar aanleiding van de discussie tijdens de NHV-voorjaarsbijeenkomst van 2010 en de oproep van Frans van Geer in de NHV-nieuwsbrief van 20-4-2011 is een werkgroep ingesteld die zich bezig houdt met tijdreeksanalyse. Hieronder vindt u de informatie van en met betrekking tot de werkgroep.

Werkgroepleden
De werkgroep bestaat uit de volgende personen:

 • Stefanie Bus, TNO (voorzitter)
 • Koen van der Hauw, Sweco (secretaris)
 • Jos von Asmuth, Trefoil Hydrology (website)
 • Paul Baggelaar, Icastat
 • Mark Bakker, TU Delft
 • Wilbert Berendrecht, Berendrecht Consultancy
 • Raoul Collenteur, University of Graz
 • Tom Hoogland, Vitens
 • Martin Knotters, Alterra-WUR
 • Eit van der Meulen, Amo
 • Christophe Obergfell
 • Arjen Roelandse, Acacia Water
 • Frans Schaars, Artesia

Taakstelling
Een van de doelstellingen van de werkgroep is het naar behoefte organiseren van symposia en bijeenkomsten over tijdreeksanalyse, om een (correct) gebruik ervan te bevorderen. De werkgroep zal in de toekomst haar taakstelling wellicht verder uitwerken, afhankelijk van de behoeftes en initiatieven die zich voordoen.

Activiteiten
Hieronder kunt u bij activiteiten de geplande activiteiten van de werkgroep bekijken en zich inschrijven. Daarnaast kunt u verslagen en presentaties van oude bijeenkomsten raadplegen.

©2024 De Nederlandse Hydrologische Vereniging (NHV)