Deze activiteit is al geweest. Hier kunt u zich niet meer voor inschrijven.
Ledenprijs: Niet ledenprijs:

Verslag door: Koen van der Hauw (Sweco)

Aanleiding
Het is tegenwoordig relatief eenvoudig automatisch grote aantallen tijdreeksmodellen te maken en te analyseren. Door deze puntmodellen ruimtelijk te analyseren kunnen patronen zichtbaar worden die nieuwe inzichten opleveren. Een eenvoudige methode is het simpelweg kijken naar de ruimtelijke verdeling van modelparameters met een statistische of fysische basis (zoals EVP, een drainagebasis of de invloed van een onttrekking) op een kaart. Een meer geavanceerde aanpak is om de ruimtelijke samenhang in (het ruisdeel van) het tijdreeksmodel op te nemen, zoals beschreven door Frans van Geer en Wilbert Berendrecht in meervoudige tijdreeksmodellen. Zij maken daarbij per meetpunt apart een tijdreeksmodel en splitsen vervolgens het ruisdeel in een gezamenlijke en een individuele factor. Met weer andere, geavanceerde methoden kunnen stijghoogtereeksen op niet bemeten locaties worden geschat met karakteristieken van tijdreeksmodellen voor bemeten locaties. Voorbeelden zijn de geregionaliseerde tijdreeksmodellen van Martin Knotters en Marc Bierkens en de vlakdekkende tijdreeksanalyse, zoals beschreven door beschreven door Arnaut van Loon en Willem Jan Zaadnoordijk. Zie de recente artikelen in Stromingen voor meer achtergrond. Er zijn drie inleidende presentaties gegeven. Zie hieronder voor enkele opmerkingen aanvullend op de apart van de NHV-website te downloaden presentaties.

Programma

Het complete verslag met opmerkingen is hier te bekijken.
Het artikel dat Martin behandelde in zijn presentatie is beschikbaar via: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2006WR005453/full